forum, grid, przetwarzanie rozproszone, seti, seti@home, simap, szukanie liczb pierwszych, szukanie liczb, redundancja, xmbc

Wspieramy projekty naukowe oparte na przetwarzaniu rozproszonym. Jeżeli chcesz wspierać rozwój nauki w Polsce, odwiedź nasze forum oraz naszą Wikipedie.

Razem możemy zmieniać świat i Polskę oraz przyczynić się do lepszego jutra..


Tomasz R. Gwiazda